Optimaliseren

Helder inzicht in de te realiseren besparingen en kwalitatieve verbeteringen zijn de uitkomsten van de optimalisatiestap.

In deze tweede stap lichten wij de leveranciersmarkt, zonder uw huidige leveranciersrelaties uit het oog te verliezen, door. De uitkomst van deze besparingsanalyse leggen wij vast in een tweede rapportage. 

  • uitgewerkte marktanalyse per kostencategorie
  • besparingspotentieel per leverancier o.b.v. nul-meting
  • ranking leveranciers o.b.v. wegingsfactoren

Op basis van deze rapportage kunt u een definitieve leverancierskeuze maken. Nadat u een keuze heeft gemaakt kunnen de contracten worden afgerond en ondersteunen wij de verdere verankering van de inkoopcondities en bestelprocedures in uw organisatie.