Monitoren

Grip houden op de totale uitgaven en besparingen, door helder inzicht in eventuele afwijkingen ten opzichte van de beoogde doelstellingen.

In deze derde stap ondersteunen wij u bij het bewaken van uw besparingsdoelstellingen met onze Compliance Monitor. Met de door u gekozen frequentie stellen wij Compliance Rapporten samen. Deze rapporten geven u direct inzicht in mogelijke afwijkingen, zodat u zich alleen hoeft te focussen op die zaken welke nog niet optimaal verlopen (management by exception).

  • externe toets status implementatie en contracten
  • monitoren gerealiseerde besparing
  • monitoren correctheid gehanteerde condities
  • direct ondersteuningsmogelijkheden bij afwijkingen 

Onze compliance monitor biedt uw organisatie de tools om contracten, budgetten en prognoses zodanig te actualiseren dat de organisatie grip blijft houden op haar totale uitgaven en besparingen.