Inventariseren

Helder inzicht in de huidige inkoop, mogelijke besparingen en kwalitatieve verbeteringen zijn de uitkomsten van de eerste inventarisatie.

In deze eerste stap lichten wij uw inkoopprocedures, leveranciersbeleid en contractmanagement door. Onze bevindingen leggen wij vast in een heldere rapportage met verbeterpunten.

  • overzicht aantal leveranciers en inkoopvolumes
  • inschatting besparingspotentieel per kostencategorie
  • overzicht procesmatige verbeterpunten
  • inzicht nodige inspanning voor realisatie 

Op basis van deze rapportage kan worden beoordeeld voor welke inkoopcategorieën een optimalisatietraject zal worden ingezet.